PRAVILA IN POGOJI NAKUPOVANJA V SPLETNI TRGOVINI WEMIX.SI

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Pravila in pogoji sodelovanja v spletni trgovini Wemix.si (v nadaljevanju: Pravila) ter se z njimi strinja. Pravila se lahko spremenijo brez vnaprejšnje napovedi, zato kupcem, ki se vračajo na spletne strani priporočamo, da jih pred vsakokratnim nakupom preberejo.

Naročilo zavezuje Wemix Int d.o.o. in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih podjetja. Na pisno zahtevo kupca na naslov info@wemix.si ali Wemix Int d.o.o., Podgrajska cesta 15, 1000 Ljubljana, podjetje le-temu omogoči dostop do pogodbe v prostorih poslovalnice.

Wemix Int d.o.o. v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.

DEFINICIJE

Pogodba se sklepa med kupcem ter podjetjem:

Založba Louisa, Alojzija Urbančič Ratkai s.p.

Jakopičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Identifikacijska številka za DDV: SI73829404

Matična številka: 3231062

Transakcijski račun: 0317 11000720595

IBAN SI56 0317 1100 0720 595

SWIFT: SKBASI2X

Zavezanec za DDV po zakonu.

NAKUPOVANJE

Spletna trgovina Wemix.si (v nadaljevanju: trgovina) obiskovalcem omogoča nakupovanje izdelkov (v nadaljevanju: izdelki) lastnih in izdelkov drugih dobaviteljev. Spletna trgovina svojo ponudbo dnevno oziroma tedensko dopolnjuje.

Spletne trgovine so strani, ki so dostopne pod domeno www.wemix.si, označene v vrhu strani z logotipom spletne strani. Postopek naročanja je podrobno opisan spodaj.

DOSTAVA

Del stroškov pakiranja in poštnine, ki jo plača kupec, znaša 5,62 EUR na pošiljko. Ti pogoji veljajo le za dostavo po Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije bomo izračunali dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Wemix Int d.o.o. bo naročeno blago odposlal praviloma v 5 (petih) dneh od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 12. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila.

PLAČILNI POGOJI

Podjetje Wemix Int d.o.o. omogoča nakup blaga po predračunu, prek plačilnega servisa BANKART tudi s kreditnimi in debetnimi karticami prek slovenskih bank, v primeru prednaročniŝkih akcij pa z avansnim plačilom (položnica).

Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Wemix Int d.o.o..

CENE

Cene v spletni trgovini Wemix.si so izražene v evrih (EUR). Vse navedene cene že vključujejo DDV. Wemix Int d.o.o. jamči nakup po cenah, ki so veljale ob naročilu.

Wemix Int d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

REKLAMACIJE

Wemix Int d.o.o. se zavezuje, da bo upoštevala vse reklamacije, ki jih bo prejela pisno ali po elektronski pošti (info@vsi-zdravi.org) v 15-ih dneh po prejemu blaga. Za takoimenovane skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napako, pri kateri blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki kupec lahko uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in predstavniku podjetja Wemix Int d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda. Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Blago, ki je predmet reklamacije, kupec vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini na naslov založbe s pripisom "reklamacija". Blago bomo zamenjali in odposlali najkasneje v sedmih dneh od prejema pošiljke. Wemix Int d.o.o. si pridržuje pravice do presojanja upravičenosti reklamacije.

Če Wemix Int d.o.o. nima nadomestnega izdelka reklamiranega blaga na zalogi, bo kupcu v celoti vrnila kupnino najkasneje v 10 dneh po prejemu reklamiranega blaga.

Wemix Int d.o.o. lahko odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga nima več na zalogi, če naročilo ni bilo izvedeno v skladu s Pravili in pogoji poslovanja v spletni trgovini Wemix.si ali če ugotovi plačilno nezmožnost kupca.

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema blaga in sicer na enega od dveh načinov:

  • da vrne blago na založbo v 15-ih dneh po prejemu
  • ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti Založbo Louisa ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na sedež podjetja vrne blago.

Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov založbe nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel, ter v embalaži, v kateri je bila pošiljka poslana. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, Wemix Int d.o.o. kupcu povrne celotno kupnino, izvzemši stroške poštnine.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine WEMIX.SI dovoljuje, da podjetje WEMIX.si vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podjetje WEIMX d.o.o. se zavezuje, da bo s podatki o kupcu ravnala v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01) ter da bo vse podatke uporabljala izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredovala tretji osebi.

DRUGA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.

Vsi tu navedni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in podjetjem Wemix Int d.o.o. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, bo spor reševalo pristojno sodiŝče v Ljubljani.

V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@wemix.si.